Hezkidetzaz: Ipuinak geletan. Ametsei ateak zabaltzen

Ipuinak askatzaileak izan daitezke haurrentzat, baina baita mugatzaileak ere, sexu bakoitzarentzat rol, gaitasun eta portaera estereotipatuak markatzen badituzte.

Haur literaturak berdintasunerako bidea zabal dezakeela azpimarratzen da, eta ipuinak aldatzea errealitatea aldatzea baina errazagoa denez, urratsak hortik ematen has gaitezke.