Lege Oharra

Politika hau gure weba erabiltzen dutenak informatzera zuzendua dago.

Zein da dokumentu honen helburua?

Indarrean dagoen Datu Pertsonalen Babesari buruzko araudia eta, batez ere, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua betez, jakinarazten dizugu Oinherri Herri Hezitzaileak webgune honen bidez ematen dizkiguzun edo cookie-en bitartez gorde daitezkeen datu pertsonalak tratatuko dituela, jarraian adierazten diren helburuekin.

Zein da datuen arduraduna?

Oinherri Herri Hezitzaileak
G75156687
Nafarroa Etorbidea 23, 20500 Arrasate

Zertarako tratatzen ditugu datuak?

Oinherri Herri Hezitzaileak interesdunek ematen diguten informazioa tratatzen dugu helburu espezifiko bat kudeatzeko. Datu pertsonalen tratamendua eskatzen duten helburu espezifikoen eremuan burutzen diren ekintzen artean, honako hauek identifikatzen dira:

 • Eskatzen diguten eskaera eta galderei erantzun
 • Gure ekintzakin lotutako berriak eta informazioak helarazi.

Ez da erabaki automatizaturik hartuko, bidalitako datuak oinarri hartuta.

Jasotako datuak bakarrik tratamenduaren helburua eta kasu berezi bakoitzean indarrean dauden legeak betetzeko behar den denboran zehar gordeko dira.

Jasotako datuak ez dira hasieran adierazitako beste tratamendu ezberdinetan erabiliko, interesdunaren aurretiko baimena lortzen baldin ez bada.

Jasotako datuak ez dira hasieran adierazitako beste tratamendu ezberdinetan erabiliko, interesdunaren aurretiko baimena lortzen baldin ez bada.

 • Nortasun-datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Merkataritza-informazioa duten datuak

Oro har, ez dira maila bereziko datuak tratatzen. Mota honetako datuak egin behar den tratamenduagatik beharrezkoak izanez gero, interesdunaren aurretiko baimena eskatuko da eta horretarako aurreikusita dauden segurtasun neurri bereziak hartuko dira.

Honekin batea, eta gure web orriari dagokionez:

 • Gure webgunearen bidez Harremanetarako emandako baliabideak eman dizkiguzun edonolako kontaktu, zerbitzu, informazio, zalantza, iradokizun edo erreklamazio eskaerei erantzuteko erabiliko dira.

Zertan oinarritzen ditugu datuen tratamenduak?

Zure datuen tratamenduaren oinarri legala bi alderdien arteko adostasuna da. Egin behar den tratamenduak errekeritzen badu, zerbitzu-kontratu bat sortuko da. Kontratu honen egikaritzea aurrez aurkeztutako eskaintzan agertzen diren datuen tratamenduaren oinarri legala izango da, eskaintzaren baldintzek xedatzen duten gisan.

Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Jasoak izan ziren helburuak bete arte gordeko ditugu.

Ondoren, datuen erabileragatik egon daitezken kexa eta erreklamazioak ebatzi arte.

Segurtasuna

Oinherri Herri Hezitzaileak tratamendu bakoitzerako beharrezkoak diren datu pertsonalak babesteko segurtasun neurriak hartu ditu eta bere eskueran dauden baliabide eta neurri tekniko eta antolatzaile guztiak abiarazi ditu, Oinherri Herri Hezitzaileak. emandako datu pertsonalen galera, erabilera txarra, aldaketa, baimenik gabeko atzipena eta lapurreta saihesteko.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

Legeak behartzen ez badu, datuak ez dira bitartekoei jakinaraziko. Hauxe beharrezkoa izanez gero, Oinherri Herri Hezitzaileakk zure baimena eskatuko dizu.

Hauek dira aurrikusten diren komunikazioak:

 • Prozesu Administratibo eta Judizialetako erakundeei (beharrezkoa balitz)
 • Epaitegi eta Auzitegie (beharrezkoa balitz) .
 • Legez behartuak egongo ginatekeen erakunde edo autoritateei.

Nola egikaritu ditzazket nire eskubideak?

Nahi duenak galdetu dezake bere datu pertsonalak tratatzen diren ala ez. Horrez gain, Datuak Babesteari buruzko Araudi Orokorraren arabera, interesdunak eskubide hauek ditu:

 • Bere datuak atzitzeko.
 • Bere datuak zuzendu edo ezabatu daitezela eskatzeko.
 • Bere datuen tratamendua mugatzeko.
 • Bere datuak eramateko.
 • Bere datuen tratamenduari uko egiteko.

Ahal bezain laster erantzungo diegu zure eskaerei, gehienez ere eskaera jaso eta hilabeteko epean. Beharrezkoa den kasuetan, epe hori bi hilabetekoa izan daiteke, eskaera kopuruaren eta horien konplexutasunaren arabera. Oinherri Herri Hezitzaileakk luzapen horren berri emango dio interesdunari, eskaera jaso eta hilabete igaro baino lehen. Aipatutako eskubideak erabiltzeko, interesdunak idatziz eskatu beharko du, gida@hikhasi.eus helbide elektronikoan edo Nafarroa Etorbidea 23, 20500 Arrasate, helbidera idazkia bidalita.

Zalantzaren bat izanez gero, Oinherri Herri Hezitzaileakren Datuak Babesteko ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke helbide elektroniko honen bitartez: Nafarroa Etorbidea 23, 20500 Arrasate edo gida@hikhasi.eus helbide elektronikoan.

Interesdunak erreklamazioa jarri ahal izango du Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan (AEPD), hura arduratzen baita Espainian datuen babesa gainbegiratzeaz eta kontrolatzeaz.